De kosten voor het lidmaatschap van de Delflandruiters en de KNHS zijn in 2021 €50,75.

Hieronder is de opbouw van dit bedrag weergegeven.

Tarieven 2021

€ 25,75 afdracht lidmaatschap KNHS (incl. 4 keer “Paard en Sport digitaal”) en
€ 25,00 lidmaatschap PSV Delflandruiters
Totaal € 50,75 per Delflandruiter per jaar.

Kosten startpas 2021

De kosten voor een eventuele startpas zijn hier niet bij inbegrepen.

1 dag startpas € 19,50 voor paarden en € 19,50 voor pony's
1 week startpas € 29.25 voor paarden en € 29,25 Voor pony’s
1 maand startpas € 49,00 voor paarden en € 39,00 Voor pony’s
12 maanden startpas € 118,00 voor paarden en € 92,00 Voor pony’s


De startpassen zijn flexibel, je kunt als lid zelf kiezen of je een startpas wilt voor 1 week, 1 maand of 12 maanden en wanneer de ingangsdatum van deze pas moet zijn. Het aanvragen van deze pas gaat via je MIJN KNHS account. De facturatie van deze startpas(sen) verloopt rechtstreeks tussen KNHS en de aanvrager.